Ama manchakuychu, Iñiylla

Ama manchakuychu, Iñiylla

Kunanmi qhawarimusunchis imainan kasqa huk tayta wawanwan, anchata munakuynimpi taytakunaqa imatapas ruanku wawanta quespichinampaq utaq onqoynimanta hampichinampaq.

Kay taytaq sutin kasqa Jairo. Marcos 5:22.

Jairo kasqa Sinagogapi umalli hinaspa jesusta rikuspa qonqorikun. ususin rayku.

1. Chay taytaqa anchatapunin ayllunta munakurqan.

- Manan llank'anallantachu payqa munarqanchu, aswampas kay taytaqa ususinmantan llakisqa kashasqa.

  • Sinagoga llank'aqkunaqa manan Jesústa allintachu qhawarirkankuchu, paykunaqa millaytan Jesústa khawarirqanku hinallataq, Jairo manan chaita kasuspa, mana llakispa, imatapas llankhaq masinkuna rimankuman nispa. Ichapas llank'aq masinkunaqa Jairota qarqunkuman Jesúsman puriran rayku.
  • Jairo churarqan ayllunta, Llank'ayninkuna patapi.
  • Payqa ichapas ancha qhapaqmi qarqan, ichapas payqa qolqenwan hampiq runakunaman payqa rinman karqan, hinallataq payqa allintan yacharqan pimanmi rinanchis yanapariwananchispaq chaymi payqa Jesúsman purin.
  • Jairo Jesús rikuspa, allintan payqa yacharqan imainatan kananchis Jesús ñaupaqempiqa, chaymi Jairo qonqorikuspan Jesúspa ñaupaqempi.
  • Hinallataq payqa yacharqan imainatan mañarikunanchis. Chaymi payqa khuyayta Jesusmanta mañarikusqa.
  • Hinallataq kay taytaqa yachanmi imatan wasiman apanqa. chaymi Jesústa wasinman apanqa. Ancha allinmi noqnchispakqa Jesusta wasinchisman apananchis. Manan Jairoqa wañuytachu, ichapas wawankuta khamiyta, maqaytachu, chaykunatachu aparqan, aswampas Jairo aparqan Jesústa. Wiñay kausaytan aparqan.

Hinallataq manan ahinallachu Jesús apayqa, ancha sasan kanqa, qhawarimusnchis ima sasan kanqa.

Nishu runan karqan Jesúswan kushka, hinallataq huk warmipas Jesusta llamiriska hinaspan qhaliyarisqa. Ichapas Jesús chayta mana kasuspa p'itaspa Jairo wasinman rirqan karqan, ñataq Jairo ususinqa wañusharqañan. Jairoqa ichpas Jesústaqa nirqan usqayllata haku wasiyta ñan ususiy wañunqaña nispa. Hinallataq, Jairo yacharqan Jesúsqa manan payllapaqchu, llipin runakunapaqmi.

Chay qhaliyachirqan warmiwan rimashaqtinraq Jairo wasinmanta hamusqaku amaña Jesústa apaychu nispa. Ñan wañukapunña ususiykiqa.

Noqaqa ichapas Jesústaqa qapariyman karqan, nishaykuchu manachu nispa, haku usqayllata ama ususiy wañunanpaq, hinallataq qanqa kutirinkiraq kay warmiwan parlaspa. Ichapas noqaqa piñarikuyman Jesúswan.

Jesusqa Hakulla nispan Jairota nirqan. Jesús Yachahiyta munarqan. Jesúsqa llipintan atirqan, ancha hatunmi kallpanqa, Wañuy patamantapas, Manan Jesúspaqqa kanchu ima sasapas, HAKULLA niwanchis, Ama manchakuychu.